Відкрите заняття з дисципліни “Фінансовий аналіз”

Відкрита лекція з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 4- го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проведена доцентом Корнєвою Н.О. на початку місяця за темою: Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. Структура заняття відповідала його меті- розвивати комунікативні вміння, творче та логічне мислення, ерудицію студентів, креативний підхід до вирішення практичних завдань. Викладач використовувала різноманітні аудіовізуальні матеріали, продемонструвала ясність викладу матеріалу та контакт з аудиторією. Ефективність заняття була зумовлена вдалою комбінацією різних видів роботи: усного мовлення, проведення презентацій та виконання практичних вправ. Різноманітність і доцільність форм роботи на лекції сприяли стимулюванню творчого мислення у студентів. Слід відзначити, що проведена лекція носила науково-проблемний характер, відображала особисті результати наукових досліджень лектора та викликала жвавий інтерес як у студентів, так і у викладачів  кафедри. Незважаючи на те, що лекція була проведена в режимі Zoom-конференції, мета лекції – досягнута, лекція проведена на високому науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи. Під час обговорення всі виступаючі відзначили високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеної лекції, її актуальність, прикладний характер, фаховість, доступність та легкість для розуміння. Лектором представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби навчання.