Курс успішно завершено!

З метою якісної підготовки до проходження акредитації освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» на першому (бакалаврському) рівні спеціальності 072 Фінанси, банківська спрваа та страхування гарантом програми к.е.н., доцентом Рудь Інною у березні 2023 року було успішно завершено курс «ЗМІЦНЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ» на освітній платформі Prometheus. 

Усі досягнення кафедри можна подивитися тут!