Данік Наталія Вадимівна

Доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економіних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: natasha.danik29@gmail.com
Основні курси: Банківська система, Аналіз банківської діяльності, Фінансовий менеджмент у банку, Банківське регулювання та нагляд, Податковий менеджмент

Освіта

1 листопада 2001 р. вступила до аспірантури Миколаївської державної аграрної академії – 30 жовтня 2004 р. завершила навчання в аспірантурі Миколаївського державного аграрного університету за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

28 жовтня 2004 року відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему „Розвиток селянських (фермерських) господарств і формування ефективного економічного механізму їх функціонування”

1 вересня 1996 р. розпочала навчання в Миколаївському державному сільськогосподарському інституті і 25 червня 2001 р. успішно завершила навчання, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію магістра економіста-менеджера

Професійна кар’єра

З 2004 року по 2010 рік працювала на кафедрі фінансів Миколаївського державного аграрного університету на посаді старшого викладача.

У 2010 році змінила місце роботи – кафедра бухгалтерського обліку та фінансів Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

З 1 вересня 2011 року працювала нановоствореній кафедрі фінансів та кредиту Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на посаді доцента.

З 1 вересня 2012 р. – керівник відділу ліцензування та акредитації університету і до сьогодні.

З 1 вересня 2016 року працювала на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування  Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на посаді доцента.

З 1 вересня 2019 року працює на кафедрі фінансів та обліку Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на посаді доцента і до сьогодні.

Здобуття

2004 р. – отримано науковий ступень кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та кредиту;

Публікації

  1. Данік Н.В. Стан та ефективність функціонування банківської системи України / Електронне наукове фахове видання „ Глобальні та національні проблеми економіки”. – 2016 р. № 14. – с. 804 – 807.
  2. Данік Н.В. Оптимізація банківського нагляду в Україні відповідно до європейських стандартів / Електронне наукове фахове видання „ Глобальні та національні проблеми економіки”. – 2017 р. – № 17. – С. 927 – 930
  3. Данік Н.В. Реформування банківської системи України: проблеми та перспективи / Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». – 2018 р. – № 19. – с. 981 – 985
  4. Данік Н.В.Фінансовий контролінг як прогресивна форма внутрішнього контролю підприємства / Науковий журнал „Молодий вчений”. – 2019 р. – № 2(66). – с. 267 – 269
  5. Данік Н.В.Механізм підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні / Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2019. № 32. С.468-472
  6. Данік Н.В. Характеристика підходів до визначення бізнес-моделей банків в Україні / Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2019. №2. С.274-284

Монографії та навчальні посібники:

  1. Данік Н.В. Теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних інститутів в Україні [колект. монографія] / Перспективи розвитку функціонування фінансово-кредитних інститутів в Україні. МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв. – 2015. С. 7 – 22
  2. Данік Н.В. Теоретико-методологічні засади формування фінансово-кредитного механізму агропродовольчої сфери України [колект. монографія] / Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів. Академія управління та адміністрації в Ополе. Польща. – 2018. –  С. 84 – 90
  3. Данік Н.В.Теоретичні положення та методичні підходи щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму управління економікою України в умовах глобалізації[колект. монографія] / Фінансовий механізм управління економікоюУкраїни в умовах глобалізації. Миколаїв. – 2019
  4. Данік Н.В., Криленко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. навч.посібник. 2018 р. Миколаїв, 250 с

Повний список публікацій >>>

Банківська система (279, 179 ск)

Банківське регулювання та нагляд (579, 679)

Банківське регулювання та нагляд (579з)