Рудь Інна Юріївна

Доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: inna.rud.97@gmail.com
Основні курси: Гроші та кредит, Страхування, Страховий менеджмент, Страхові послуги, Фінансовий менеджмент

Освіта

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктовогопідкомплексу» за напрямом 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

У 1996р. закінчила Миколаївський сільськогосподарський інститут і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацією спеціаліста «економіст з бухгалтерського обліку і фінансів”

У 2001 році закінчила Полтавський інститут споживчої кооперації і отримала кваліфікацію – викладач фінансів.

Професійна кар’єра

З 1996 року працювала в Миколаївському торгово-економічному технікумі викладачем фінансів.

З 2009 р. змінила місце роботи і почала працювати на кафедрі обліку та аудиту.

З 1 вересня 2011 року – на кафедрі фінансів та кредиту Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

У 2011 році пройшла стажування в Миколаївському державному аграрному університеті на кафедрі фінансів.

У 2012 році – в Херсонському національному технічному університеті на кафедрі податкової та бюджетної політики.

Здобуття

У 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів та кредиту.

У 2009 році отримала кандидат економічних наук за напрямом 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Публікації

 1. Рудь І.Ю. Аналіз страхового ринку України. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2016. № 10. С.870 – 873.
 2. Рудь І.Ю., Біловус Т.В.Особливості функціонування фінансового посередництва: теоретичний аспект. Науковий журнал «Молодий вчений». 2016.C.104 – 107.
 3. Рудь І.Ю., ДанікН.В. Стан та ефективність функціонування банківської системи України. Науково-практичний журнал „Глобальні та національні проблеми економіки”. 2016. № 14. с.804-807.
 4. Рудь І.Ю. Теоретичні основи страхування життя в Україні. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2017. № 16. С.787 – 792.
 5. Рудь І.Ю. Тенденції розвитку страхового ринку України. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2017. № 5. С.182 –185.
 6. Рудь І. Ю., Корнєва Н.О.Адаптація зарубіжного досвіду управління видатками бюджету в Україні.Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. 2017. Випуск 1 (8). С.129 – 134.
 7. Рудь І.Ю., Кишковська О.М.Сучасний стан банківської системи України [Електронний ресурс]. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2018. № 22.
 8.  

Монографії та навчальні посібники:

 1. Рудь І.Ю. Теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних інститутів в Україні [колект. монографія] / Перспективи розвитку функціонування фінансово-кредитних інститутів в Україні. МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв. – 2015. С. 7 – 22
 2. Рудь І.Ю. Теоретичні положення та методичні підходи щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму управління економікою України в умовах глобалізації [колект. монографія] / Фінансовий механізм управління економікою України в умовах глобалізації. Миколаїв. – 2019.
 3. Рудь І.Ю. Теоретико-методологічні засади формування фінансово-кредитного механізму агропродовольчої сфери України [колект. монографія] / Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів. Академія управління та адміністрації в Ополе. Польща. – 2018. – С. 84 – 90

Повний список публікацій >>>

Страхування (379, 179ск)

Страховий менеджмент (679, 579)

Фінансова інфраструктура (279ск, 479)

Страховий менеджмент (579 з)

Фінансова інфраструктура (579Б з)