Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна

Старший викладач кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: riddlevsvv@gmail.com
Основні курси: Фінансовий облік, Обліково-наукові студії, Звітність підприємств, Бухгалтерський (управлінський) облік, Облік і звітність в оподаткуванні

Освіта

2016 рік – захист кандидатської дисертації на тему: «Механізми управління витратами операційної діяльності на підприємствах харчової промисловості»

2014 р. – ВНО: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку та аудиту

2012 р. – ВНО: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: бакалавр з обліку та аудиту

2015 р. – Миколаївський інститут Національного університету «Одеська юридична академія»,Спеціальність «Правознавство».

Професійна кар’єра

2014 – 2016 рік працювала на посаді  викладача  кафедри  обліку та оподаткуння на факультеті економіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,

2019 рік по сьогоднішній день працює на посаді старшого викладача кафедри фінансів та обліку механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Здобуття

2016 рік – Отримання наукового ступеня: спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Публікації

  1. Волошина В.В. Організація  обліку витрат  операційної діяльності в умовах комплексної автоматизації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 15.  C.118-122
  2. Волошина, В. В. Формування поточного і страхового рівня запасів як складова управління операційними витратами. Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1. № 1. С. 22-28.
  3. Волошина В.В. Організація обліку і контролю оплати праці як складова управляння витратами підприємства МНУ  імені В.О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки. 2016. С.39-42
  4. Волошина В.В. Організація управління витратами операційної діяльності харчових підприємств за центрами витрат й центрами відповідальності. Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 1. С. 249-253.
  5. Волошина-Сідей В.В. Формування механізмів взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку витрат операційної діяльності з використанням методики бюджетування. «Ефективна економіка». 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7325

Монографії та навчальні посібники:

  1. Колективна монографія Організаційно-економічні засади формування системи обліково-аналітичної інформації на підприємствах: монографія / за ред. Т.А. Бурової. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. 282 с.

Повний список публікацій >>>

Проектний аналіз (479, 279ск)

Організація обліку ч.1 (619)

Організація обліку ч.2 (619)

Організація обліку ч.3 (619):

Фінансовий облік (479, 279ск, 379)

Фінансовий облік (479з)

Проектний аналіз (479 з, 579Б з)