Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна

Старший викладач кафедри економіки, менеджменту та фінансів
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: riddlevsvv@gmail.com
Основні курси: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Економічний аналіз та статистика, Проектний аналіз, Інноваційне підприємництво та управління стартап – проектами

Researcher ID: Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна

ORCID ID: Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна

Google Scholar: Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук,  спеціальність: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Базова освіта: 

Вища, спеціальність: «Облік і аудит»

кваліфікація: магістр з обліку та аудиту

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2014р.

Вища, спеціальність «Правознавство».

кваліфікація: «Бакалавр юрист» Миколаївський інститут Національного університету «Одеська юридична академія», 2015р.

Тема   дисертацій:

Тема дисертації: «Механізми управління витратами операційної діяльності на підприємствах харчової промисловості», спеціальність: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дата і місце захисту: 04.11.2016р

Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса, вул. Канатна,112

Посилання на автореферат

Навчальні дисципліни, які викладає:

Бухгалтерський облік

Фінансовий облік

Інноваційний розвиток підприємства

Проектний аналіз

Інноваційне підприємництво та управління стартап – проектами

Госпдоговірна тема: 

1) учасник дослідження: «Надання наукових послуг з підготовки фінансово-економічного обґрунтування для отримання підприємством гранту на розширення агробізнесу» для фермерського господарства «Юліана», термін підготовки технічної документації з 01.03.2023 по 30.05.2023 рр. на суму 17500 грн.

2) учасник наукового дослідження: ««Наукова експертиза методичних матеріалів до інформаційно-просвітницької компанії для людей похилого віку щодо попередження та запобігання фінансовому шахрайству «Не дай себе ошукати. Частина 1»» для Товариства із обмеженою відповідальністю Фірма «Іліон», 2021 р. на суму 6850 грн.

3) учасник наукового дослідження: «Механізми регулювання фінансово-економічного забезпечення сталого розвитку України» для Товариства із обмеженою відповідальністю Фірма «Іліон», 2020 р. на суму 5000 грн.

Підвищення кваліфікації:

2016 р. Тема дисертації: «Механізми управління витратами операційної діяльності на підприємствах харчової промисловості», Одеська національна академія харчових технологій, захист кандидатської дисертації, диплом ДК № 039210.

2020-2022 р

1.ТОВ «Академія цифрового розвитку» Підвищення кваліфікації. Сертифікат про підвищення кваліфікації № 19 GW-039 «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» 19.10.2021р. 30 годин (1 кредит)

2.Всеукраїнська громадська організація Українська асоціація фахівців інформаційних технологій ” Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі» Сертифікат № ПК-К21-03/039 25.03.2021. 6 годин (0,2 кредита)

3.ГО “Платформа освіти” Якісна співпраця в освітньому середовищі “Інструменти візуалізації на прикладі  Piktochat, Wordart, карт розуму, Excel і  Google таблиць” Сертифікат №765711955196  19.04.2021 (0,2 кредита)

4.ТОВ «Компанія інтелектуальних Технологій». Сертифікат тренера №1654т/2021. «Стратегія фірми 2021 – Інтерактивне навчання підприємництва за допомогою бізнес-симуляції ViAL+ ». від 27.04.2021 р. 30 годин (1 кредит)

5.ГО “Платформа освіти” Якісна співпраця в освітньому середовищі “Microsoft office 365 для організації дистанційного навчання” Сертифікат №765711955196  19.04.2021 (0,2 кредита)

6.Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Сертифікат про підвищення кваліфікації № 323 «Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості вищої освіти»  31.01.2022 р. 30 годин (1 кредит)

7.Науково-дослідний інститут  Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Міжнародне підвищення кваліфікації : ««Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні» Сертифікат: ES № 97653/ 2022 м. Люблін (Республіка Польща). 26.09.2022 45 год (1,5 кредити)

 

Основні публікації:

Наукові публікації

WoS 2023 р.

 1. Волошина-Сідей, В., Євсєєва, О., Маслиган, О., Сирцева, С., Нестеренко, О., & Гаркуша, С. (2023). СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ (УКРАЇНСЬКИЙ КЕЙС). Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(48), 219–228. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3942
 2. Стройко Т., Волошина-Сідей В. та Друзь Ю. (2023). ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ЕКОСИСТЕМ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ. Балтійський журнал економічних досліджень, 9 (1), 177-183. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-1-177-183

Статті ОСЕР  (2019-2022):

 1. Волошина-Сідей В.В. Фінансовий та управлінський облік витрат діяльності підприємств. East European Scientific Journal . Warsaw, Poland.  2019. part 7. 10 (50). С. 20-25 https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_1050_oct_2019_part_7.pdf
 2. Волошина-Сідей В.В. Облік витрат на оплату праці малого підприємництва в умовах карантину.Colloquium-journal. Warsaw, Poland. 2020.  part 5  №13 (65). С. 7-9 https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11879
 3. Волошина-Сідей В.В. Особливості управлінського та фінансового обліку постійних і змінних витрат для підвищення ефективності діяльності підприємства. Colloquium-journal. Warsaw, Poland.   part 5  №31 (83).  57 – 60 http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2020/11/colloquium-journal-3183-chast-4.pdf
 4. Волошина-Сідей В.В. Методологічні підходи до оцінки фінансового стану підприємства в період кризи та нестабільності. Colloquium-journal. Warsaw, Poland. 2021. part 5  №10 (97) С. 19-22. URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/13887/1/colloquium-journal-1198-chast-1-p1-11.pdf
 5. Волошина-Сідей В.В. Реалізація інноваційних проектів в умовах ризиків та невизначеностей. Colloquium-journal. Warsaw, Poland. 2021. 34 (121). С. 28-31. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/12/colloquium-journal-34121-chast-2.pdf
 6. Волошина-Сідей В.В. Фінансова безпека держави в період військових дій. «Colloquium-journal», Warsaw, Poland. 2022 №14(137). С. 39-42 DOI: https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-141-39-41
 7. Волошина-Сідей В.В., Писарєва А.С. Теоретико-методичні засади аналізу фінансового стану комерційних банків в умовах трансформаційної економіки. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” № 11(18) 2022. 37-49 s.

 

Категорія В (2019-2022р)

 1. Волошина-Сідей В.В. Формування механізмів взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку витрат операційної діяльності з використанням методики бюджетування. «Ефективна економіка». 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7325 https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.56
 2. Волошина-Сідей В.В. Бухгалтерські та податкові аспекти представницьких витрат підприємства. Інфраструктура ринку&quot. 2020.  № 40. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/40-2020

 https://doi.org/10.32843/infrastruct40-74

 1. Волошина-Сідей В.В. Вдосконалення системи збалансованих показників управління фінансово-економічним станом підприємства. Проблеми системного підходу в економіці.   Випуск 6(80)/2020. С. 96-101 https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-14
 2. Волошина-Сідей В.В. Аналіз оцінки ризиків як інструмент сталого розвитку підприємництва в умовах глобальних викликів та коронакризи. Приазовський економічний вісник. 2021. №2 (25). С.72-76 URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-25
 3. Волошина-Сідей В.В., Рудь І.Ю., Портненко О.С. Управління грошовими потоками на підприємстві під час Covid-19. Інфраструктура ринку.2021 №54. C 208-213. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/54_2021/35.pdf
 4. Волошина-Сідей В.В., Портненко О.С.Аналіз та оцінка грошових потоків на ТОВ СП НІБУЛОН з метою їх оптимізації.  Науково-виробничого журналу «Бізнес-навігатор» №5, 2021. С. 44 – 53. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.66-6
 5. Волошина-Сідей В.В., Новак К.С., Яковенко А. В. Сутність та роль розвитку інноваційної діяльності в сучасних реаліях. Економіка та суспільство  № 32 (2021) DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-33
 6. Волошина-Сідей В.В. Інтегральна система показників оцінки ефективності інноваційного проєкту. Економіка та суспільство № 37 (2022) DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-58
 7. Волошина-Сідей В.В., Коверза А.С. Сучасні підходи до дослідження потенціалу ринку страхування життя. стаття         Економіка та суспільство № 42 (2022)  DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-53

 

Монографії:

 1. Організаційно-економічні засади формування системи обліково-аналітичної інформації на підприємствах: колективна монографія; За ред. Т. А. Бурової. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 127 – 152. Розділ: Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління поточними активами підприємств Посилання у репозитарії університету

 

Навчально-методичні праці 

 1. Волошина-Сідей В.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2020.  119 с. URL: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/732
 2. Волошина-Сідей В.В. Посібник «Бухгалтерський облік у схемах та таблицях» для змішаної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».  Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2021.  181 с. URL: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/888
 3. Волошина-Сідей В.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни бухгалтерський облік галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».  Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2021. 42 с. URL: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/887
 4. Волошина-Сідей В.В. Методичні вказівки для змішаної форми навчання студентів з дисципліни «Проєктний аналіз» для студентів першого (бакалаврського) рівня, денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Дніпро: Середняк Т. К. 2022 — 72 с. ISBN: 978-617-8111-34-2 http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1041