Консультація з практики

Перед початком проходження практики, як зазвичай, магістрантам кафедри економіки, менеджменту та фінансів проведено консультацію, під час якої було надано детальну інформацію щодо програми практики та умов її виконати в умовах сьогодення, освітніх компетенцій, які вони мають набути та отримати програмних результатів навчання після закінчення практики. Особливу увагу було приділено роз’ясненню вимог щодо написання звітів із практики.
Під час консультації у здобувачів виникла низка актуальних запитань, на які вони отримали ґрунтовні відповіді.
Вдалого проходження практики здобувачам.