Відкрите заняття з дисципліни “Фінансовий облік”

Відповідно до графіку відкритих занять, викладач кафедри економіки, менеджменту та фінансів Волошина-Сідей В.В. провела відкрите заняття з дисципліни “Фінансовий облік” на тему: “Фінансовий облік дебіторської заборгованості” для студентів групи 379.
Метою заняття було ознайомлення здобувачів освіти із сутністю поняття”дебіторська заборгованість”, методикою визнання та оцінки дебіторської заборгованості та порядком синтетичного та аналітичного обліку виникнення та погашення заборгованостей  контрагентів, підзвітних осіб та розрахунків за претензіями. Мета заняття була реалізована у повному обсязі. Заняття супроводжувалося  прикладами конкретних практичних ситуацій, які дали змогу здобувачам на реальних прикладах детальніше вивчити проблемні питання обліку та оцінки дебіторської заборгованості. Під час заняття здобувачі ознайомилися з первинними та зведеними документами, навчилися розраховувати резерв сумнівних боргів, детально опрацювали нормативно-законодавчу базу з обліку дебіторської заборгованості. Наприкінці заняття було проведено  експрес- тестування за допомогою інтерактивних занять Kahoot, що дозволило  закріпити опрацьований матеріал. Заняття було організовано на належному організаційному та методичному рівні із застосуванням сучасних засобів дистанційного навчання.