Захист кваліфікаційних робіт здобувачів освіти спеціальності 073 “Менеджмент”

14 грудня відбувся захист магістерських робіт здобувачів освіти спеціальності 073 “Менеджмент”. Тематика магістерських робіт відповідає вимогам сьогодення, у  роботах чітко визначений понятійний апарат, достатньо глибоко розкрито теоретичний аспект дослідження, а їх практична значущість визначається представленими методиками покращення та ефективного управління економічними процесами. Магістранти продемонстрували високий рівень знань,  розробки, зазначені у кваліфікаційних роботах, носять практичну значущість і можуть бути використані у практичній діяльності. При захисті робіт здобувачі впевнено доповідали результати своїх досліджень та давали грунтовні відповіді на запитання членів комісії. Вітаємо із успішним захистом випускників спеціальності 073″Менеджмент”