Глубоченко Катерина Олександрівна

Доцент кафедри економіки та менеджменту
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: e.glubochenko@gmail.com
Основні курси: Менеджмент, Маркетинг, Регіональне управління та міжнародний менеджмент, Державне регулювання ЗЕД, Корпоративне управління, Кризис-менеджмент

ORCID ID: 0000-0003-1490-0643

Researcher   ID  (WoS): AAF-2765-2019

Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl

Науковий  ступінь: кандидат наук з державного управління (25.00.02 – механізми державного управління)

Базова освіта: магістр у галузі державного управління, ЧНУ ім. Петра Могили, 2007

Інформація  про  захист  дисертації: 

Назва: Функціонування механізмів взаємодії органів державної влади з громадськістю у системі державного управління України

Шифр 25.00.02

дата і місце захист 12 лютого 2012 року, м.Миколаїв, ЧНУ ім. Петра Могили

посилання на  автореферат http://irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64

Наявність  сертифікату  В2: Cambridge ESOL Certificate No 0058837160 08/08/2017

Навчальні  дисципліни, які викладає:

Менеджмент, Маркетинг, Регіональне управління та міжнародний менеджмент, Державне регулювання ЗЕД, Корпоративне управління, Кризис-менеджмент

Членство  у  Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових видань тощо:

Reviewer in Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU)

Підвищення  кваліфікації: 

Сертифікат про проходження післядипломного міжнародного стажування №2021/04/499 “Міжнародні проєкти: написання, аплікування, звітність”, Uczelnia Nauk Spolecznych (Університет Суспільних Наук, м. Лодзь, Польща).

Наукові  публікації:

WoS:

 1. Karpenko, O., & Glubochenko, K. (2018). Concept of service-oriented public policymaking in Ukrainian legislation. Tribuna Juridica, Vol.8, No 2, pp.586-595. http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v2/20.%20Karpenko%20Glubochenko.pdf
 2. Porudeyeva, T., Glubochenko, K., Ivanenko, T. (2020). The economic model for determining the optimal structure of production, processing and export of agricultural products. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Vol. 23(4), 3. DOI: 10.30825/5.ejpau.193.2020.23.4. http://www.ejpau.media.pl/volume23/issue4/art-03.html

 

У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР:

 1. Kischak, I., Porudeyeva, T., & Glubochenko, K. (2018). Efficiency of governance model and ownership structure of Ukrainian seaports. Acta Universitatis Danubius. Œconomica,Vol 14, No 3, pp. 49-58. Retrieved from http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/4613/4465
 2. Glubochenko, K., Nazarova, L., & Porudeyeva, T. (2019). Socio-economic system evaluation of Ukrainian Black Sea regions. Journal of Danubian Studies and Research, Vol.9, No 2, pp.121-134. Retrieved from http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/6214/5093

 

Фахові  видання  України  категорій А та Б:

 1. Глубоченко К.О. Впровадження технологій електронної комунікації митних органів ДФСУ з суб’єктами ЗЕД / К.О. Глубоченко, А.К. Кіт // Науковий вісник Академії муніципального управління: Зб наук. праць. – 2015. – №3. – С.21-27.
 2. Glubochenko K.O. E-Customs in Ukraine: Technologies of eDiplomacy / K.O. Glubochenko // Молодий вчений : Наук. журнал. – №12.1 (40). – 2016. – 168с. – С.125-128. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1_40_2016.pdf
 3. Глубоченко К.О. Оцінювання ефективності регіонального менеджменту як засіб підвищення конкурентоспроможності регіону / К.О. Глубоченко // Регіональна економіка та управління. – 2016. – №5(12). – С.5-8.
 4. Глубоченко K.О. Напрями розвитку морегосподарського комплексу України / І.Т. Кіщак, Т.В. Порудєєва, К.О. Глубоченко // Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського : Зб. наук. праць. Економічні науки. – №2(9). – 2017. – С. 35-41.
 5. Glubochenko K. Maritime economic complex of Black Sea region of Ukraine in conditions of transborder cooperation / K. Glubochenko, I. Kischak, T. Porudeyeva // Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського : Зб. наук. праць. Економічні науки. – №1(8). – 2017. – С. 86-91.
 6. Karpenko, O., Glubochenko, K. The concept of cultural competence of the digital governance specialists within public administration / O.Karpenko, K. Glubochenko. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – № 3. – 2018. – C.14-18. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/147106. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.147106
 7. Глубоченко К.О. Стратегічні пріоритети розвитку підприємств з виробництва складного обладнання / І.Т. Кіщак, К.О. Глубоченко, І.П. Саваріна // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №4(90). – С.15-22. http://ema.ztu.edu.ua/article/view/192472 DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-4(90)-15-22
 8. Глубоченко К.О. Економічні втрати України в результаті військової ескалації / І.Т. Кіщак, К.О. Глубоченко, І.П. Саваріна // Modern Economics. – 2020. – №19. – С.58-62. https://modecon.mnau.edu.ua/the-economic-losses-of-ukraine/ DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-10
 9. Glubochenko, K. (2020). The US experience of management programs curriculum design: The recommendations for improving management curricula in Ukraine. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, vol. 8(4), 67-76. doi: 10.32919/uesit.2020.04.06. http://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/330/250
 10. Глубоченко К.О. Адаптація маркетингової стратегії причорноморських регіонів України до зміни політико-географічних факторів / К.О. Глубоченко. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2020. – Том 31 (70). N 6. – С. 155-159. http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_6/28.pdf DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-6-26

 

Монографії:

 1. Формування конкурентоспроможності підприємств Причорноморського регіону України на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів [ред. І.Т. Кіщак] : Колективна монографія / І.Т. Кіщак, Л.В.Назарова, Т.В.Порудєєва, В.В. Лагодіенко, І.О.Іртищева, А.В. Огієнко, А.В.Слюсаренко, Л.О.Кравченко,  В.М. Дьоміна, О.В. Штепа, К.О. Глубоченко, А.О. Федосова, О.Л. Постнікова. – Миколаїв, 2017. – 256с.
 2. Glubochenko K., Kischak I., Porudeyeva T. The directions of maritime economic complex development in Ukraine / Social and economic aspects of sustainable development of regions. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – pp.24-29.
 3. Забезпечення сталого розвитку регіону та управління змінами в умовах міжнародних інтеграційних процесів [ред. Л.В. Назарова] : Монографія / Л.В.Назарова, І.Т. Кіщак, О.В. Гуріна, І.О. Іртищева, А.В. Огієнко, Т.В.Порудєєва, А.В. Слюсаренко, Л.О. .Кравченко, К.О. Глубоченко, І.П. Саваріна, А.О. Федосова. – Миколаїв, 2019. – 254с.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Менеджмент і адміністрування: Навчальний посібник./ І.Т.Кіщак, В.В. Лагодієнко, І.О. Іртищева, О.В. Штепа, В.М. Дьоміна, А.В. Слюсаренко, К.О. Глубоченко, А.О. Федосова – Миколаїв, 2017.-344 с. http://hdl.handle.net/123456789/282