Гуріна Олена Валентинівна

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, менеджменту та фінансів
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
Основні курси: Статистичне моделювання та прогнозування в фінансах, Управління фінансовими ризиками, Управління бізнес-проектами, Економіко-математичні методи і моделі, Мікро- та макроекономіка

ORCID ID: 0000-0002-6315-6067

Google Scholar: Гуріна Олена Валентинівна

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь:

2011 рік Кандидат економічних наук. Спеціальність 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», тема дисертації: «Економічний механізм забезпечення стійкого розвитку еколого-економічної системи регіону» (Херсон)

2018 рік Доктор економічних наук. Спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», тема дисертації «Формування моделі економічного розвитку регіону в умовах соціалізації» (Одеса)

Науково-методична робота: є автором понад 100 публікацій науково-методичного характеру, в тому числі має близько 50 наукових статей у фахових виданнях.

Наукові інтереси: економіка, управління, моделювання, регіональний розвиток, соціалізація економіки

Освіта: вища

Закінчила: у 2002 році Миколаївський державний педагогічний університет

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки»

Кваліфікація: вчитель математики та основ економіки

у 2005 році Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Спеціальність: «Банківська справа»

Кваліфікація: магістр з банківської справи

Трудова діяльність:

1995–2001 Бухгалтер, МЕЦ «Екотон»

2001–2002 Вчитель математики та інформатики, ЗОШ №44, м. Миколаїв

2002–2003 Вчитель інформатики, ПЗОШ «Гіпаніс-ЕОС»

2003–2005 Старший викладач кафедри менеджменту МФ ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

2005–2007 Заступник начальника навчального відділу, старший викладач кафедри менеджменту

2007–2013 Начальник відділу організації навчального процесу, старший викладач кафедри маркетингу 2013–2016 Проректор з науково-педагогічної діяльності, доцент кафедри економіки та підприємництва Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

2017–2019 доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності МНУ імені В.О. Сухомлинського

2019-2020 – завідувач кафедри фінансів та обліку МНУ імені В.О. Сухомлинського

2020-2022 – декан механіко-математичного факультету МНУ імені В.О. Сухомлинського

вересень 2022 – професор кафедри економіки, менеджменту та фінансів МНУ імені В.О. Сухомлинського

Наукова діяльність: у 2011 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», тема дисертації: «Економічний механізм забезпечення стійкого розвитку еколого-економічної системи регіону». У 2014 році присуджено вчене звання доцента кафедри менеджменту.

У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», тема дисертації «Формування моделі економічного розвитку регіону в умовах соціалізації». Є автором понад 100 публікацій науково-методичного характеру, в тому числі має близько 50 наукових статей у фахових виданнях.

Наукові праці:

  1. Gurina Olena. FINANCIAL MECHANISM OF THE SOCIO-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA REGION / Olena Gurina. Marianna Stehnei, Inna Irtysheva // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 4, No. 4, 2018. – р. 202-208 DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-202-208 URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/ article/view/500 (фахове видання, наукометрична база даних Web of Science)
  2. Гуріна О.В. Економічний розвиток регіону в умовах соціалізації: теоретико-методологічні підходи, детермінанти виміру та механізми активізації. Монографія. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2017, 336 с.
  3. Гуріна О.В. Механізми стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах трансформації. Монографія / О.В. Гуріна. – Mechanisms of stimulation of socio-economic development of regions in conditions of transformation. Monograph. Opole: The Academy of management and Administration in Opole (Частина2. Актуальні проблеми розвитку менеджменту. Розділ 2.3. Моделювання сталого економічного розвитку регіону в контексті соціо-еколого-економічної взаємодії), 2019; ISBN 978-83-946765-7-5; pp.330

      4. Гуріна О.В. Адаптивні моделі прогнозування фінансового забезпечення                               регіонального розвитку.

Стаття. Modern Economics. 2019. № 18 (2019). С.5. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-05

  1. Моделі і методи управління персоналом в умовах кризи. Стаття. Ефективна економіка. 2019. № 12. С. 8. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.11
  2. Гуріна О.В. Моделювання обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовим станом підприємства. Монографія. Сучасні підходи соціально-економічного розвитку регіонів: теорія і практика. Monograph. Opole: The Academy of management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-23-8; pp.51 https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/ebook_nowoczesne_podejscie_spoleczno-gospodarcze.pdf
  3. Гуріна О.В. Теоретичні аспекти формування механізму фінансового забезпечення сталого розвитку регіону. Монографія. Сучасні підходи соціально-економічного розвитку регіонів: теорія і практика. Monograph. Opole: The Academy of management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-23-8; pp.51 https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/ebook_nowoczesne_podejscie_spoleczno-gospodarcze.pdf
  4. Гуріна О.В. Современные подходы к финансированию регионального и местного развития. Стаття. Восточно-европейский научный журнал. #9(61), 2020 part 5. р. 17-23. URL: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_9_61_september_2020_part_5.pdf
  5. Гуріна О.В. Фінансова модель розвитку систем соціального захисту інклюзивного характеру. Стаття. Ефективна економіка. 2020. № 5. DOI:10.32702/2307-2105-2020.5.19.

     10. Гуріна О.В. Прогнозування основних показників діяльності страхових                                   компаній/Forecasting the Main Indicators of Insurance Companies. Стаття. Modern               Economics. 2021. № 25(2021). С. 52-57. DOI:                                                                                               https://doi.org/10.31521/modecon.V25(2021)-08

  1. Гуріна О.В. Оцінка тенденцій розвитку страхового ринку України: національний та регіональний аспект. Administrative and socio-economic systems: scientific and practical aspects of sustainable development. Монографія. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021
  2. Гуріна О.В. Механізми регулювання фінансово-економічного забезпечення сталого розвитку України. Монографія. Миколаїв: Іліон. 2022

Нагороди: Грамота за значні досягнення у науково-педагогічній діяльності та вагомий внесок у професійну підготовку студентів, Грамота за перемогу в конкурсі «Кращий викладач з фаху» (Кращий викладач інженерно-технічних дисциплін), Грамота за наукове керівництво студентською науковою роботою, Почесна грамота Миколаївського міського голови (2009), Почесна грамота Миколаївської обласної ради (2014), знак «Лідер освіти Миколаївщини» (2016).

Захоплення: наукова діяльність, спорт, подорожі.