Рехтета Олександр Миколайович

Кандидат економічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: rekhtetaom@outlook.com
Основні курси: Статистика, Економічний аналіз, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні організації, Економіка зарубіжних країн

Освіта

2016 – захист кандидатської дисертації (Механізми формування і реалізації регіональної структурно-інвестиційної стратегії економічного росту)

2013 – аспірантура (Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит)

Професійна кар’єра

З 2006 р. по 2010 р. – лаборант навчально-науково-дослідної лабораторії кафедри міжнародної економіки.

З 2010 р. – викладач кафедри міжнародної економіки Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

Здобуття

2016 – отримання наукового ступеня (00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка)

2018 – Сертифікат володіння англійської мовою рівня В2 (Cambridge First Certificate in English, Reference Number: 183UA0370061)

Публікації

  1. Рехтета О.М. Організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток регіону / О.М. Рехтета // Агросвіт. – 2015. – № 16. – С. 51-56.[ Index Copernicus, SIS, Google Scholar]
  2. Рехтета А.Н. Экономическое обоснование инвестиционной политики региона / А.Н. Рехтета // Карельский научный журнал. – Россия, Тольятти. – 2015. – №3(12). – С. 88-92. [eLIBRARY.RU]
  3. Рехтета О.М. Система інноваційного розвитку економічної інфраструктури регіонів під впливом глобалізації / О.М. Рехтета // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – Миколаїв: МНУ. – 2017, №1 (8). – С. 92-96.
  4. Рехтета О.М. Рехтета І.І. Трансформація національної економіки в глобальному вимірі / О.М. Рехтета, І.І. Рехтета // Електронне наукове видання «Економіка та суспільство». — Випуску № 16, Червень 2018 р. – (С. 210-215) http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/1987-rekhteta-o-m-rekhteta-i-i
  5. Рехтета О., Портненко О. Особливості обліку доходів і витрат домогосподарств / О. Рехтета, О. Портненко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Івана Кіщака. — № 1 (10), червень 2018. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. — 144 с. — С.99-103

Монографії та навчальні посібники:

  1. Перспективи розвитку та функціонування фінансово-кредитних інсти-тутів в Україні, Миколаїв, Іліон, 2015, 177 стор.
  2. Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі: [монографія] / [Стройко Т.В., Ткаліч Т.І., Крайній В.М.,Рехтета О.М., Бондар В.В., Душейко Д.М. та ін]; за ред. д.е.н., проф. Стройко Т.В. – Миколаїв: ТОВ Швець, 2017. – 350 с.\
  3. Статистика: навчальний посібник – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017.- 176 с.
  4. Історія економіки та економічної думки / О.М.Рехтета, О.С.Кваша – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2018.- 408 с

Повний список публікацій >>>

Міжнародна економіка

292 міжнародні економічні відносини

Економіка зарубіжних країн

292 міжнародні економічні відносини

Міжнародні організації

292 міжнародні економічні відносини

Біржова діяльність

292 міжнародні економічні відносини, 073 менеджмент

Міжнародна торгівля

073 менеджмент, 292 міжнародні економічні відносини

Міжнародна економічна діяльність України

292 міжнародні економічні відносини

Міжнародний економічний аналіз

292 міжнародні економічні відносини

Міжнародний фінансовий менеджмент

292 міжнародні економічні відносини