Освіта

Захист докторської дисертації «Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств агропродовольчої сфери: теорія, методологія, практика» (2015р.)

Докторантура – науково-дослідногоцентр індустріальних проблем розвитку НАН України (м.Харків) , 2010-2013 рр.

ВНО – Миколаївський сільсько-господарський інститут, 1998 р., Спеціальність: агарний менеджмент; Кваліфікація: економіст-організатор сільськогосподарського виробництва

Професійна кар’єра

1998 – 2001 рр – навчання в аспірантурі в Миколаївській державній аграрній академії

2001-2010 рр – доцент кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності Миколаївського державного аграрного
університету

2010-2013 рр. – навчання в докторантурі науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м.Харків)

2013-2015 рр. – доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Миколаївського національного університету ім.. В.О.Сухомлинського

2015-2019 рр – завідувач кафедри менеджменту організацій та
зовнішньоекономічної діяльності Миколаївського національного університету ім.. В.О.Сухомлинського

2019р по теперішній час – професор кафедри економіки та менеджменту
Миколаївського національного університету ім.. В.О.Сухомлинського

Здобуття

1998 р. – отримання диплома магістра Миколаївського державного
сільськогосподарського інституту

2002 р. – отримання вченого ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «економіка сільського господарства і АПК»

2008 р. – отримання вченого звання доцента кафедри світового сільського
господарства і зовнішньоекономічної діяльності

2015 р. – отримання вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Публікації

  1. Nazarova, L. Socio-economic System Evaluation of Ukrainian Black Sea // Nazarova, L., Glubochenko K. Porudeyeva T / Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 9, No.2, pp. 121-134

Монографії та навчальні посібники:

  1. Управління економічними процесами на підприємстві: навчальний посібник/ Назарова Л.В. та ін.. – Opole : The academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-4-4, 338 pp.

  2. Забезпечення сталого розвитку регіону та управління змінами на підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних процесів / За заг. ред
    Назарової Л.В. – Миколаїв «Ілліон», 2019. – 354 с.

  3. Changing Paradigm in Economics Management System – 2019, Delhi, India, pp. 91-109 (особистий внесок 1 д.а.).

  4. Social and economic changes of contemporery society. – Opole: The Academy of Management and Administration, 2018. – Vol 2 – c.68-79 (особистий внесок 0,5 д.а.).

  5. Міжнародна торгівля послугами: навчальний посібник/ Кіщак І.Т., – Миколаїв «Ілліон», 2017. – 336 с.

  6. Social and economic changes of contemporery society. – Opole: The Academy of Management and Administration, 2017. – Vol 1– c.45-55 (особистий внесок 0,5 д.а.).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

292 міжнародні економічні відносини

Підприємницька діяльність та операційний менеджмент

292 міжнародні економічні відносини

Підприємницька діяльність та операційний менеджмент

073 менеджмент, 292 міжнародні економічні відносини

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 менеджмент, 292 мінародні економічні відносини

Управління економічними процесами на підприємстві

073 менеджмент

Ділове адміністрування

073 менеджмент

Управління бізнес-проектами

073 менеджмент

Ділове адміністрування

073 менеджмент