Кузьма Катерина Теодозіївна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: katushke2017@gmail.com
Основні курси: Програмування у web-середовищі, системне програмування, організація баз даних, паралельні та розподілені обчислення, програмування мобільних пристроїв

Освіта

2012 р. – захист кандидатської дисертації («Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом у вищих закладах  освіти»);

2008-2012 рр. – аспірантура (Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, 05.13.06 «Інформаційні технології»);

2006 р. – спеціаліст з комп’ютерних систем та мереж (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Комп’ютерні системи та мережі).

Професійна кар’єра

2006-2015 – викладач кафедри комп’ютерної техніки та програмування ВНЗ МТУ «Миколаївська політехніка»;

2015-2019 доцент кафедри комп’ютерної інженерії МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

2019-по теперішній час – доцент кафедри інформаційних технологій МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Здобуття

2012 р. – отримання наукового ступеня кандидата технічних наук (05.13.06 «Інформаційні технології»)

Публікації

  1. Borisenko, S. Ustenko, I. Ustenko, K. Kuzma. Development of a method for geometrical modeling of the airfoil profile of an axial turbomachine blade / / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 5/1 (101 ) 2019.- p. 29–38. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.180915.
  2. Кузьма К.Т. Обчислювальна технологія переві­рки рівня знань на основі методу послідовного аналізу / К.Т. Кузьма //Науковий жур­нал «Радіоелектроніка, інформатика, управління». – 2017. – № 3(42). – С121-129 (включено до Web of Science).
  3. Борисенко В.Д., Устенко І.В., Кузьма К.Т. Узгодження обводів спинки і коритця профілів лопаток осьових компресорів з вхідними та вихідними кромками // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Серія: технічні науки, том 30 (69), № 1. Частина 1. – С. 26-30 (Index Copernicus).
  4. Кузьма К.Т. Аналіз методів перевірки відповіді в системах тестування, поданої в текстовій формі / К.Т. Кузьма // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». – 2018. – Том 29 (68) № 1 2018. Частина 1. – С.163-167.

Повний список публікацій >>>