Поздєєв Валерій Олександрович

Професор кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
Основні курси: Моделювання складних систем та процесі, Прикладна математика. Рівняння математичної фізики, Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності у галузі ІТ, Прикладна математика. Сучасні методи в теорії крайових задач

Освіта

2002р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю: 01.02.05 -механіка рідини, газу та плазми. Тема дисертації: «Нестаціонарні хвильові гідродинамічні поля в областях с рухомими границями»

В 1975 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.01–теорія корабля. Тема дисертації: «Вопросы гидродинамики нелинейной бортовой качки судов»

1971-1974 аспірантура Миколаївського кораблебудівного інституту за спеціальністю 08.01–теорія корабля

1963 р. закінчив  Миколаївський кораблебудівний інститут  імені адмірала С.Й. Макарова за спеціальністю: Судові силові установки. Кваліфікація за дипломом – інженер- механік

Професійна кар’єра

2019-по теперішній час професор кафедри інформаційних технологій Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

2010-2019 завідувач кафедри прикладної математики

2009-2010 керівник Інституту економіки управління і прикладної математики

2008-2009 завідувач кафедри прикладної математики ОНУ імені І.І.Мечнікова

2006-2008 професор кафедри математичних дисциплін Миколаївської філіїПриватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

2003– 2006 заступник директора з наукової роботи Миколаївської філіїЄвропейського університету

2002 – професор кафедри математичних дисциплін Миколаївської філії Європейського університету

1991-2002 – старший науковий співробітник Інституту  імпульсних процесів і технологій  НАН України

1977-1991 – завідуючий науковим відділом Миколаївського проектно-конструкторського бюро Електрогідравліки

1975-1977–завідуючий науковим сектором Миколаївського проектно-конструкторського бюро Електрогідравліки

1974-1975–інженер науково-дослідного сектору Миколаївський кораблебудівний інститут

Здобуття

1975р. кандидат технічних наук

2002р. доктор фізико-математичних наук

2006р. доцент кафедри математичних дисциплін

2007р. професор кафедри математичних дисциплін

2013р. заслужений діяч науки та техніки України.

Грамоти та нагороди:

2011 – Почесна грамота Миколаївської облдержадміністрації

Публікації

  1. В.А. Поздеев, О.Ю.Олефиренко Harmonic wave radiation induced by a flat piston with allowance for the mobility of the interface and nonlinearity of medium// Technical Physics Letters42(6), с. 612-613.
  2. Ходякова Г.В., Поздеев В.А., Ходякова Н. В. Анализ технологий создания инфраструктуры для разработки и развёртывания программных приложений// ЖурналУСиМ, вип.2, С.70-79.
  3. Bulgakova, A.Kudriavtsev, V.Zosimov, V. Pozdeev. Algorithmic modifications in procedural generation systems//ЖурналУСиМ, вип.3, С.52-59.
  4. Поздєєв В. Математичне моделювання вимірювального тракту для визначення імпульсного тиску в рідині / В. Поздєєв, О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №2(6) жовтень – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018 – С. 60-64.
  5.  

Монографії та навчальні посібники:

  1. В.Д.Будак, В.О.Поздєєв. Волновые задачи механики сплошных сред с подвижными границами. Монографія. Миколаїв: Іліон, 2016. -294с

Повний список публікацій >>>