Поздєєв Валерій Олександрович

Професор кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
Основні курси: Моделювання складних систем та процесі, Прикладна математика. Рівняння математичної фізики, Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності у галузі ІТ, Прикладна математика. Сучасні методи в теорії крайових задач

ORSID  ID: https://orcid.org/0000-0003-3653-8817

Scopus ID: 7004076520

Researcher ID: 

Google  Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lhK06e4AAAAJ

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук, 01.02.05 -механіка рідини, газу та плазми.

Базова освіта:

1971-1974 аспірантура Миколаївського кораблебудівного інституту за спеціальністю 08.01–теорія корабля

1963 р. закінчив  Миколаївський кораблебудівний інститут  імені адмірала С.Й. Макарова за спеціальністю: Судові силові установки. Кваліфікація за дипломом – інженер- механік

Тема дисертацій:

Докторська: Тема дисертації: «Нестаціонарні хвильові гідродинамічні поля в областях с рухомими границями», 01.02.05 -механіка рідини, газу та плазми.

Кандидатська: Тема дисертації: «Вопросы гидродинамики нелинейной бортовой качки судов», 08.01–теорія корабля.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Наукова та організаційна робота:

Наукові та професійні інтереси:

Підвищення кваліфікації:

Основні публікації за 2016-2021 рр.:

Монографії:

  1. В.Д.Будак, В.О.Поздєєв. Волновые задачи механики сплошных сред с подвижными границами. Монографія. Миколаїв: Іліон, 2016. -294с

Навчально-методичні праці:

Статті у наукових фахових виданнях:

  1. В.А. Поздеев, О.Ю.Олефиренко Излучение гармонических волн, вызванное плоским поршнем с учетом подвижности границы и нелинейности среды средствами компьютерного моделирования// Письма в журнал технической физики, 2016, том 42, выпуск 11, С.612-618.
  2. Ходякова Г.В., Поздеев В.А., Ходякова Н. В. Анализ технологий создания инфраструктуры для разработки и развёртывания программных приложений// Журнал УСиМ, вип.2, С.70-79.
  3. Bulgakova, A. Kudriavtsev, V. Zosimov, V. Pozdeev. Algorithmic modifications in procedural generation systems// Журнал УСиМ, вип.3, С.52-59.
  4. Поздєєв В. Математичне моделювання вимірювального тракту для визначення імпульсного тиску в рідині / В. Поздєєв, О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №2(6) жовтень – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018 – С. 60-64.
  5. Поздєєв В. О., Мельник О. В. Методи мінімізації спотворень профілю збурень при вимірювані імпульсного тиску в рідких середовищах  // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №1(7) 2019. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018 – С. 50-54