Мельник Олександр Вікторович

Старший викладач кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: melnikaleksandr908@gmail.com
Основні курси: Системний аналіз та теорія прийняття рішень, Аналіз даних, Системи автоматизованого проектування, Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності, Комп’ютерні мережі

Освіта

2003 р. – захист кандидатської дисертації (“Підвищення несучої здатності гідродинамічного упорного підшипника з плаваючим диском суднових турбомашин”).

1998-2001 рр. – аспірантура (Український державний морський технічний університет, 05.08.05 “Суднові енергетичні установки”).

1998 р. – диплом спеціаліста, кваліфікація інженер-механік (Український державний морський технічний університет, “Суднові енергетичні установки”)

Професійна кар’єра

1992-2001 рр. Український державний морський технічний університет (зараз НУК імені адмірала Макарова):

1992-1998 рр. – студент;

1998 р. – інженер ІІІ категорії;

1998-2001 рр. – аспірант;

2001 р. – молодший науковий співробітник.

2002-2012 рр. – Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України:

2002-2003 рр. – молодший науковий співробітник;

2003-2006 рр. – науковий співробітник;

2006-2012 рр. – старший науковий співробітник.

2012 р. по теперішній час, МНУ імені В.О. Сухомлинського, старший викладач

Здобуття

2003 р. – отримання наукового ступеня кандидата технічних наук (05.08.05 “Суднові енергетичні установки”)

Публікації

  1. Мельник О. Моделювання гідродинамічних процесів в розрядноімпульсних технологіях / О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №2 жовтень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016 – С. 69-73.
  2. Мельник О. Інформаційно-вимірювальна система для реєстраціії динамічних характеристик суднових упорних підшипників / О. Мельник, В. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №1(3) квітень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017 – С. 96-100.
  3. Мельник О. Моделювання процесу електрогідроімпульсної обробки розплаву / О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №2(4) жовтень 2017. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017 – С. 73-78.
  4. Мельник О. Інформаційно-вимірювальна система для реєстрації імпульсного тиску в рідких середовищах / О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №1(5) квітень 2018. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018 – С. 91-95.
  5. Поздєєв В. Математичне моделювання вимірювального тракту для визначення імпульсного тиску в рідині / В. Поздєєв, О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №2(6) жовтень 2018. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018 – С. 60-64.
  6. 6. Поздєєв В. Методи мінімізації спотворень профілю збурень при вимірювані імпульсного тиску в рідких середовищах / В. Поздєєв, О. Мельник // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – №1(7) квітень 2019. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019 – С. 50-54.
  7. Погромська Г.С. Науково-дослідна робота студентів: етапи виконання та правила оформлення: Методичні рекомендації з написання рефератів, курсових, випускних кваліфікаційних та дипломних робіт для студентів спеціальностей “Інформатика”, “Прикладна математика” // Г.С. Погромська, О.В. Мельник, А.В. Піган. – Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2015. – 87 с.
  8. Кузьма К.Т. Паралельні та розподілені обчислення: навчальний посібник для вищих закладів освіти / К.Т. Кузьма, О.В. Мельник. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. – 170 с.

Повний список публікацій >>>