Ходякова Галина Вікторівна

Доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24, ауд. 02.209
E-mail: khodiakovagalina@gmail.com
Основні курси: Алгоритмізація та програмування на С++, спеціалізовані мови програмування, програмування на Java, технології розподілених систем та паралельних обчислень, обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

Освіта

1994 р. – захист  кандидатської дисертації “Изучение курса алгебры и начал анализа на основе индивидуализации учебной деятельности учащихся с использованием компьютера”.

1990-1993 рр. – аспірантура Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена, спеціальність 13.00.02, методика викладання математики.

Професійна кар’єра

1977-1983 учитель математики в школі №12

1983-1988 заступник директора школи з навчально-виховної роботи в школі №7

1988-1995 доцент кафедри інформатики та ОТ,  Миколаївський державний педагогічний інститут

1995-2002 завідуюча кафедрою інформатики та ОТ,  Миколаївський державний педагогічний інститут

2002-2008 доцент кафедри інформатики та ОТ, Миколаївський державний університет

2008-2019 доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

2019-2020 доцент кафедри інформаційних технологій, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Здобуття

1994 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Спеціалізована вчена рада Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена.

1995 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Спеціалізована вчена рада Українського державного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова.

1996 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри інформатики та обчислювальної техніки Рішення Атестаційної колегії.

2005 р. – почесна грамота Міністерства освіти і науки України  за багаторічну сумлінну працю в системі освіти, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих  спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

2016 – присуджено вчений ступінь доктора філософії в галузі освіти.

2010-2020 рр. – Тренер студентських команд з програмування, учасників змагань ACM ICPC.

Публікації

  1. Ходякова Г. В. Дослідження статистичних моделей в MathCAD / Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. Випуск 87. – К., 2016 р. – 132 с.
  2. Ходякова Г.В. Аналіз технологій розпізнавання мови. Збірник «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки». Випуск – Кам’янець-Подільський:Аксиома, 2018. – С.127-133.
  3. Ходякова Г.В., Поздеев В.А., Ходякова Н. В. Анализ технологий создания инфраструктуры для разработки и развёртывания программных приложений// Журнал УСиМ, вип.3. 2019.

Повний список публікацій >>>