Борисенко Валерій Дмитрович

Професор кафедри інформаційних технологій
Робоча адреса: вул. Нікольська, 24
E-mail: borisenko.valery@gmail.com
Основні курси: Інженерна та комп’ютерна графіка, алгоритми та методи обчислень, методи оптимізації та прийняття рішень, технології проектування комп’ютерних систем, функціональне та логічне програмування

Освіта

1971 р. – закінчив (з відзнакою) Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала Макарова (МКІ), спеціальність “турбобудування”.

1974 р. – закінчив аспірантуру при кафедрі суднових парових і газових турбін (МКІ), спеціальність “Суднові енергетичні установки та їх елементі (головні та допоміжні)”.

1986 р. – закінчив (з відзнакою) підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність “французька мова”.

Професійна кар’єра

1965–1971 рр. – студент МКІ.

1971–1974 рр. – аспірант кафедри суднових парових і газових турбін.

1974–1975 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини МКІ.

1975–1978 рр. – викладач кафедри нарисної геометрії та креслення.

1978–1984 рр. – старший викладач кафедри нарисної геометрії та креслення.

1984–1989 рр. – доцент кафедри інженерної графіки.

У 1986–1989 рр. працював у Національному інституті легкої промисловості (м. Бумердес, Алжирська Народна Демократична Республіка).

1989–2015 рр. – завідувач кафедри інженерної графіки.

2015–2019 рр. – професор кафедри комп’ютерної інженерії МНУ імені В.О. Сухомлинського.

2019–по цей час – професор кафедри інформаційних технологій МНУ імені В.О. Сухомлинського.

Здобуття

1977 р. – захистив кандидатську дисертацію “Исследования по оптимизации геометрических параметров рабочих решеток судовых малорасходных центростремительных турбин”, спеціальність 05.08.05 “Суднові енергетичні установки та їх елементі (головні та допоміжні)”.

1983 р. – доцент кафедри нарисної геометрії та креслення.

2002 р. – захистив докторську дисертацію “Геометричне моделювання лопаткових апаратів нагнітальних і розширювальних турбомашин різного конструктивного оформлення”, спеціальність 05.01.01 “Прикладна геометрія, інженерна графіка”.

2003 р. – професор кафедри інженерної графіки.

Підготував п’ять кандидатів технічних наук.

Відмінник освіти України (04.09,1995 р., № 21686), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2000 р.), Знак “За наукові досягнення” Міністерства освіти і науки України (15.09.2010 р., № 1279).

Науковий керівник або відповідальний виконавець 32 госпдоговірних, держбюджетних тем і договорів творчої співпраці з підприємствами турбо- та компресоробудівної галузі.

Публікації

 1. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Друзь Є.І. Геометричне моделювання дволанкових s-подібних кривих. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2016. Вип. 6, Т. 2. – С. 14 – 21. Режим доступу http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/e-index.ht
 2. Борисенко В.Д., Устенко С.А. Моделювання перехідної кривої на обмеженій ділянці місцевості. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені Академіка В. Лазаряна, 2017, № 2 (68). С. 92 – 100.
 3. Борисенко В.Д., Устенко С.А. Моделювання поверхонь із заданими кутами нахилу дотичних до головних напрямів в їх кінцевих точках. Прикладна геометрія та інженерна графіка. К.: КНУБА, 2017. Вип. 94. С. 8–12.
 4. Борисенко В.Д., Устенко А.С., Друзь Є.І. Моделювання поверхонь із заданими кутами нахилу дотичних до іі головних напрямів у всіх кінцевих точках. Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний університет. Мелітополь, 2018. Вип. 8, Т. 1. С. 3–10.
 5. Борисенко В.Д., Устенко І.В., Устенко А.С. Застосування натуральної параметризації до апроксимації дискретно поданої кривої. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. Вип. 13. С. 11–18.
 6. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Застосування В-сплайнів до визначення залежності питомої ізобарної теплоємності повітря від температури та тиску. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2018. Серія: технічні науки, том 29 (68), № 5. Частина 1. С. 77–81.
 7. Борисенко В.Д., Устенко І.В., Кузьма К.Т. Узгодження обводів спинки і коритця профілів лопаток осьових компресорів із вхідними та вихідними кромками. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Серія: технічні науки, том 30 (69), № 1. Частина 1. С. 26–30.
 8. Борисенко В.Д., Устенко І.В., Устенко А.С. Моделювання профілів лопаток осьових турбомашин еліпсами Ламе. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Серія: технічні науки, том 30 (69), № 5. Частина 1. С. 56–61.

Монографії та навчальні посібники:

 1. Борисенко В.Д., Устенко С.А. Організація наукових досліджень в Україні. Навч. посібник. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. 258 с.
 2. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Основи комп’ютерного моделювання в інженерній діяльності. Навч. посібник. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. 276 с.
 3. Борисенко В.Д. Алгоритми та методи обчислень. Навчальний посібник. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2017. 125 с.
 4. Борисенко В.Д. Методи оптимізації та прийняття рішень. Навчальний посібник. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2017. 83 с.
 5. Борисенко В.Д. Робочий зошит з інженерної графіки. Метод. вказівки. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2018. 35 с.
 6. Устенко С.А., Устенко І.В., Борисенко В.Д. Мережне програмування. Навчальний посібник. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2019. 172 с.
 7. Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Геометричне моделювання кривих ліній і поверхонь у натуральній параметризації. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2018. 220 с.

Повний список публікацій >>>